Omskärelse

Forskning och samtid

Omskärelse är ett välundersökt område som det finns en hel del forskning på, trotts det har inte bara lekmän men även professionella åsikter om ingreppet som inte stämmer överens med evidensen.

 

Här beskrivs bland annat vad Världshälsoorganisationen och den danska Styrelsen for patientsikkerhed kommit fram till baserat på evidens i kontrast till vad lobbyorganisationer och exempelvis det svenska Läkarförbundet tycker i frågan.

Etiska frågeställningar

Vad säger Barnkonventionen, hur ser föräldrar på omskärelse och vilka etiska perspektiv bör beaktas när det kommer till icke-terapeutisk omskärelse av pojkar egentligen? 

 

Här går vi igenom vad Etisk Råd ansåg om den frågan när de blev ombedda av den danska regeringen att ta ställning i frågan och hur omskärelse passar in i det islamiska moralsystemet.

En historisk kontext

Omskärelse är idag förknippat främst med judar och muslimer. Men det är en tradition som sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden än de båda religionerna gör. 

 

Läs om Ottomanska festivaler, fornegyptiska traditioner och vad Kelloggs har med omskärelse att göra här.

Hör av dig

Vill du veta mer? Vi ställer gärna upp oavsett om det handlar om att rådge en myndighet eller föreläsa i en moské eller skola.