Vanliga Frågor

Är omskärelse lagligt?

Rituell omskärelse eller som vi väljer att kalla den; icke-terapeutisk omskärelse, är lagligt i alla världens länder och är en uråldrig tradition som sträcker sig mer än 3000 år tillbaka i tiden. Som det första landet i historien var Danmark nära på att förbjuda icke-terapeutisk omskärelse av pojkar 2018. Efter påtryckningar från landets minoriteter, stater så som USA och Israel och en lång politisk kamp blev det som tur var inte så.

Istället satsade man på informationskampanjer och skärpt plikt för läkare att rapportera in de omskärelser de utför. En mycket välgjord riktlinje på området gavs även ut 2020 av den danska motsvarigheten till IVO; Styrelsen for Patientsikkerhed. I Sverige finns tyvärr inte lika bra information tillgänglig på området från myndighetshåll. En av våra läkare blev inbjuden som expert för att bidra till utformandet av dessa riktlinjer som bland annat beskriver den vetenskapliga bakgrunden med hänsyn till metoder, eventuella fördelar liksom risker och komplikationer. Tryck här för att läsa riktlinjerna. Hoppet från vår sida är att vi ska kunna bidra till ett liknande arbete här hemma och att vi på sikt är med till att standardisera icke-terapeutisk omskärelse i landet.

Vad är skillnaden på medicinsk/ icke-terapuetisk omskärelse?

baby, child, birth-1681181.jpg
Medicinsk omskärelse

Vid vissa sjukdomar är medicinsk omskärelse indicerad så som vid för trång förhud – phimos, upprepade besvär med infektioner i området – balanit eller senare under livet ärrbildning, så kallad BXO.

 

Vi utför inga omskärelser på medicinska grunder, har man besvär enligt ovan ska man vända sig till sin vårdcentral.

Icke-terapeutisk omskärelse

Icke-terapeutisk omskärelse sker inte på medicinska grunder. Vilket inte utesluter att det kan ha positiva hälsomässiga effekter på den omskurne, men gör att det räknas som ett kosmetiskt ingrepp.

Vi utför icke-terapeutiska omskärelser på pojkar upp till 12 månader.

Finansiering i Region Skåne

Hur icke-terapeutisk omskärelse av pojkar finansieras i olika regioner skiljer sig åt och det är upp till varje enskild Region att besluta om man ska subventionera ingreppet eller inte.

 

I Region Skåne finns ingen subvention och den enskilde betalar därför hela beloppet själv.

Hur bokar och betalar vi?

Vi använder oss av boka.se som tillhandahåller ett smidigt bokningssystem som gör att du kan boka och betala direkt på vår hemsida, få automatisk bekräftelse och påminnelse dagen innan.

Hos oss förskottsbetalar du i förbindelse med bokningen. Först när du Swishat eller genom kortbetalning betalat går bokningen igenom.

Skulle du behöva av-/ omboka kan du givetvis göra det men kom ihåg att det gäller fram till 3 dagar före planerat ingrepp. 

Våra journaler förvaras  säkert i molnet utan att du behöver vara orolig för att obehöriga kan få åtkomst.

Journalsystemet uppfyller kraven enligt Socialsyrelsen och GDPR och tillhandahålls av boka.se.

Hur går en omskärelse till och vad händer efteråt?

baby feet, heart, love-1527456.jpg
Förberedelser

När ni bokar måste ni som vårdnadshavare läsa igenom våra villkor och avge samtycke tillsammans. På plats skriver ni även under på en samtyckesblankett som vi sparar enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

I villkoren beskrivs vad ni ska tänka på, vilka risker som finns med ingreppet och förväntat förlopp.

Proceduren

Vi omskär  pojkar från spädbarnsåldern helt upp till vuxen ålder, det bästa är att omskära de första 2 månaderna därför att komplikationerna är få och barnet upplever mindre smärta och läker fortare. Mellan ungefär 6 mån upp till omkring 6 år är omskärelse av olika anledningar svår eller direkt fel att utföra om man inte har tillgång till narkos.

 

Vi använder oss främst av den moderna ringmetoden med Circumplast som är den bästa metoden för små pojkar. Själva omskärelsen sker antingen med en eller båda föräldrarna i väntrummet då det av erfarenhet är bättre för barnet både mht oro och infektionsrisk. För större barn och vuxna varierar metoden men är oftast kirurgisk.

Efteråt

Det tar normalt 1-2 veckor innan cylindern faller av och därefter tar det ofta ytterligare någon vecka innan färdig läkning.

Det finns ytterst sällan behov av återbesök/ kontroller. Efter operationen kan penis se något svullen ut under ett antal dagar. Svullnaden kommer gradvis minska över ett par veckor.

För bästa möjliga resultat behövs viss eftervård vilket vi informerar både muntligt och skriftligt om efter varje ingrepp.