Omskärelse

Det etiska perspektivet

Barnkonventionen

Vad säger Barnkonventionen, hur ser föräldrar på omskärelse och vilka etiska perspektiv bör beaktas när det kommer till icke-terapeutisk omskärelse av pojkar egentligen? 

Den Islamiska etiken

Det Gudomliga perspektivet på kroppen som en gåva etc